Dora Poznaje Świat: Magiczna Noc Dory [DVD]

Dora to maand#322;a podróand#380;niczka z wielkim sercem, która nigdy nie rozstaje siand#281; ze swoim plecakiem, mapand#261; i kochanand#261; maand#322;pkand#261; o imieniu Butek. Zawsze gotowa jest wyruszyand#263; w podróand#380;, która ma na celu udzielenie komuand#347; pomocy albo rozwiand#261;zanie jakiejand#347; zagadki. Dora zachand#281;ca ogland#261;dajand#261;cych do aktywnego uczestniczen...